Dehtochema

UŽIV. JMÉNOVAŠE HESLO

BITUBITAGIT DESIGN ČERVENÝ

Použití

Účel

Hydroizolace střech. Pás je určen jako finální vrstva hydroizolačního souvrství střešních plášťů, kdy je toto souvrství navrhováno z pásů z oxidovaného asfaltu. Doporučujeme jej vždy kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny.

Způsob

Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost spojů (přesahů) v podélném směru je min.100 mm, v příčném 150 (min. 120) mm.

Prodejní parametry

Kód zbožíTloušťka [mm]Rozměr pásu (šířka x délka) [m]Počet rolí/paketů na paletě [ks]Váha zboží na paletě [~kg]Základní cena [bez DPH] za m²
DH1110133,7+/-0,21x101575998,00 Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:skelná rohož
Zjevné vady:-bez zjevných vad
Délka a):m≥ 9,90
Šířka:m≥ 0,99
Plošná hmotnost:kg/m²4,85
Přímost a):20 mm/10 mvyhovuje
Tloušťka:mm3,7+/-0,2
Vodotěsnost (10 kPa/24h):-vyhovuje
Reakce na oheň:-třída E
Největší tahová síla - příčný směr:N/50 mm300+/-80
Největší tahová síla - podélný směr:N/50 mm600+/-150
Největší protažení - příčný směr:%4,0+/-2,0
Největší protažení - podélný směr:%4,0+/-2,0
Ohebnost pří nízké teplotě:°C≤ 0
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:°C≥ 80
Rozměrová stálost:%≤ -0,2
Chování při umělém stárnutí (ohebnost):°C5+/-5
Chování při umělém stárnutí (stálost za tepla):°C90+/-10
Přilnavost posypu:%15+/-10

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x 10m x 3,7mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek.  Horní balící páska obsahuje zelený název výrobku, střední páska podmínky použití a dolní páska logo a adresu společnosti. Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze. Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění se společností EKOKOM. 
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 5 roků.

1023-CPD-0234F/c

Úprava horního povrchu pásu: Ochranné a dekorativní břidličné šupiny v barvě červené. Podélný okraj pásu v šíři 70-100 mm bez posypu, krytý polymerní folií (PET páska) v šíři 120 mm
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min.1 mm
Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné rohože
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min.1 mm
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polyetylénová folie

Tyto stránky používají cookies k uchování informací ve vašem počítači. Některé jsou nezbytné k fungování našich stránek, jiné pomáhají zlepšit uživatelský zážitek. Používáním těchto stránek souhlasíte s umístěním těchto cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů (GDPR).