Dehtochema

UŽIV. JMÉNOVAŠE HESLO

SKLOELAST

Použití

Účel

1. Hydroizolace střech. Pás se používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy s velkou pevností.
2. Hydroizolace podzemních částí staveb a podzemních objektů proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě, proti spodní vodě minimálně ve dvou vrstvách. U izolací proti spodní vodě je vhodné kombinovat s pásy s vyšší tažností, např. s pásy řady POLYELAST.
3. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru.

Způsob

Pásy se zpracovávají natavováním na podkladní asfaltový pás či jiný vhodný podklad nebo mechanickým kotvením k vhodnému podkladu. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je 0 °C. Velikost podélných i příčných spojů je 100 (min.80) mm.

Prodejní parametry

Kód zbožíTloušťka [mm]Rozměr pásu (šířka x délka) [m]Počet rolí/paketů na paletě [ks]Váha zboží na paletě [~kg]Základní cena [bez DPH] za m²
DH1210614,0+/-0,21x1015842146,00 Kč

Technické parametry

Typ nosné vložky:skelná rohož
Zjevné vady:-bez zjevných vad
Délka a):m≥ 9,90
Šířka:m≥ 0,99
Plošná hmotnost:kg/m²5,4
Přímost a):20 mm/10 mvyhovuje
Tloušťka:mm4,0+/-0,2
Vodotěsnost (60 kPa/24h):-vyhovuje
Reakce na oheň:-třída E
Největší tahová síla - příčný směr:N/50 mm1400+/-400
Největší tahová síla - podélný směr:N/50 mm1400+/-400
Největší protažení - příčný směr:%9+/-7
Největší protažení - podélný směr:%9+/-7
Ohebnost pří nízké teplotě:°C≤ -15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:°C≥ 100
Propustnost vodních par:-25000+/-5000
Vliv chemikálií na vodotěsnost:-vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení:kg≥ 15
Odolnost proti nárazu:mm≥ 10
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - příčný směr:N300+/-80
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) - podélný směr:N400+/-80
Smyková odolnost v příčném spoji:N/50mm1500+/-400
Smyková odolnost v podélném spoji:N/50mm1500+/-400
Součinitel difůze radonu:m²/s5,5x10 E-12

Balení: Pásy se dodávají v rolích o rozměrech 1m x10,0 m x4,0 mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení pomocí balicích pásek. Horní balící páska obsahuje žlutý název výrobku, střední páska podmínky použití a dolní páska obsahuje logo a adresu společnosti. Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění se společností EKOKOM.  Výrobky se dodávají na paletách fixovaných ve vertikální poloze.
Značení: Údaje o výrobku jsou uvedeny na balící pásce nebo na identifikačním štítku, případně jejich kombinací a splňují požadavky příslušných norem.
Doprava: Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzavřených dopravních prostředcích. Přepravu v nekrytých dopravních prostředcích lze provést pouze v tom případě, že výrobky jsou přepravovány na paletách zabezpečených smršťovací fólií.
Skladování: Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chráněny před přímými povětrnostními vlivy,  hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci.
Záruka: Záruka na funkčnost je 10 roků.

1023-CPD-0234F/c
1023-CPD-0377F

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp
Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné tkaniny
Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm
Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná polymerní folie

 

Tyto stránky používají cookies k uchování informací ve vašem počítači. Některé jsou nezbytné k fungování našich stránek, jiné pomáhají zlepšit uživatelský zážitek. Používáním těchto stránek souhlasíte s umístěním těchto cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů (GDPR).