Bezpečnostní listy

Penetrace a tmely

DISPERBIT - gumoasfaltová disperzní stěrka

Penetrace asfaltová TECHNONICOL č. 04

Tmel lepící TECHNONICOL 23 (FIXER)

PVC folie